Hæder


Her har vi samlet en oversigt over vores forskellige emblemer og æresbevisninger.


Æresmedlemskab:

Et medlem, der har ydet en helt usædvanlig, ekstraordinær indsats for foreningen eller en af dens afdelinger, kan af en enig hovedbestyrelse udnævnes til æresmedlem.


Æresmedlemskab medfører frit kontingent i samtlige afdelinger og giver gratis adgang til alle NIFs sportslige arrangementer med ledsager. Med æresmedlemskabet følger NIFs æresmedlemsnål.


Guldnålen:

Et medlem, der vinder et dansk mesterskab (under DIF) eller et højere rangerende mesterskab eller udtages til A-landshold, kan af hovedbestyrelsen tildeles NIFs guldnål.


Desuden kan guldnålen tildeles bestyrelsesmedlemmer og andre efter en større og længerevarende (mindst 10 år) indsats for foreningen eller en af dens afdelinger. Nålen tildeles af hovedbestyrelsen efter indstilling fra en af afdelingerne.


Guldnålen giver fri adgang til NIFs sportslige arrangementer med ledsager.


Hædersnålen (Lederprisen og Aktivprisen):

De enkelte afdelinger kan med NIFs hædersnål hædre medlemmer eller andre, der har ydet en fortjenstfuld indsats (mindst 5 år) inden for afdelingen. Nålene udfærdiges af NIFs hovedforening.

Æresmedlem

Anne Zachariassen

Henrik Hansen

Allan Dinesen *

Claus Møller

Bent Funder Andersen

Preben Pedersen

Hanne Knudsen

Orla Schou

Guldnålen

Leo Holm, badminton * 

Morten Hansen, badminton  

Bent Jørgensen, badminton *  

Lars Bjarne Kristensen, gymnastik  

Eva Zachariassen, svømning  

Ulla Wulff, basket  

Line Poulsen, badminton  

Mette Poulsen, badminton  

Christian Hansen, badminton  

Keld Bak, fodbold  

Svend Erik Christensen, fodbold  

Bent Dideriksen, fodbold  

Mogens Hansen, fodbold  

Benny Nielsen, fodbold  

Ole Rasmussen, fodbold  

Knud Erik Hansen, fodbold * 

Jette Madsen, håndbold *  

Anni Christiansen, gymnastik
Per Riemann


* død

Aktivprisen

2019: 

2018: Ikke uddelt  

2017: Ikke uddelt  

2016: Ikke uddelt  

2015: Ikke uddelt  

2014: Ikke uddelt  

2013: Ikke uddelt  

2012: Ikke uddelt  

2011: Kaj Jensen, fodbold

2010: Ikke uddelt

2009: Ikke uddelt

2008: Anita Bigum, skøjter

2007: Lars Jørgensen, svømning

2006: Jon Grønkjær, basket

2005: Maibrit Juel, gymnastik

2004: Ikke uddelt

2003: Ikke uddelt

2002: Ruth Kristensen, gymnastik

2001: Jens Rasmussen, håndbold

2000: Anne Zachariassen, svømning

1999: Pernille Persson, gymnastik

Lederprisen

2019: 

2018: Ikke uddelt  

2017: Ikke uddelt  

2016: Ikke uddelt  

2015: Ikke uddelt  

2014: Ikke uddelt  

2013: Ikke uddelt  

2012: Ikke uddelt  

2011: Ikke uddelt  

2010: Ikke uddelt  

2009: Ikke uddelt

2008: Christian Hansen, badminton

2007: Ikke uddelt

2006: Mette Poulsen, badminton

2005: Ikke uddelt

2004: Line Poulsen, badminton

2003: Ikke uddelt

2002: Bent Funder Andersen, fodbold

2001: Ikke uddelt  

2000: Louise Christiansen, badminton

Historiske hjørne

Formænd i Næstved Idræts Forening

05.03.1939-xx.xx.xxxx

politifuldmøgtig A.H. Ring

xx.xx.xxxx-23.10.1942

landsretssagfører E. Krog Åge

23.10.1942-04.09.1944

kæmmer Arne Thomsen

04.09.1944-26.10.1945

erhvervssekretær Jens Kampmann

26.10.1945-xx.xx.1949

apoteker Magnus Bach Mortensen

xx.xx.1949-xx.xx.xxxx

ekspeditionssekretær Preben Linde

xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx

lærer Børge Jensen

xx.xx.xxxx-xx.xx.1975

maler, borgmester Svend Hansen

xx.xx.1975-xx.xx.1976

direktør Finn Rønning

xx.xx.1976-26.01.1981

landsretssagfører P. V. Nielsen

26.01.1981-21.01.1981

bankfuldmægtig Preben Pedersen

24.02.2003-20.02.2017

vicekontrochef Allan Dinesen

20.02.2017-

David Schjelde

15.05.2019-05.07.2021

Allan Dinesen

05.07.2021-

Sebastian Franck