Årsberetning

Her kan du læse formandens årsberetning ...

Årsberetning for året 2021

Repræsentantskabsmøde d. 28.02.2022.


2021 blev i sandhed et omskifteligt år for NIF. Ikke mindst måtte vi sige farvel til tidligere formand Allan Dinesen som gik bort i året. Derfor vil jeg gerne indlede denne beretning med 1 minuts stilhed for Allan.


1 minut

 

Da NIF efter Allans død stod uden formand, valgte jeg som repræsentant fra Næstved Svømmeklub at stille op til posten og blev valgt ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde i juli måned. Karl Lycking valgte en tage en tjans som næstformand i respekt for foreningen, men har indset at tiden og engagementet ikke tillader ham at gøre den indsats, han ønskede. Karl har således valgt ikke at genopstille, og vi kan i dag forhåbentlig få valgt en ny næstformand til NIF.

 

Som helt ny i Hovedforenings regi har jeg lige skullet se tingene an, og føle foreningen på hornene. Hvad er NIF hovedforening for en størrelse? Hvad er den dybere mening med en konstruktion som den NIF og HG begge repræsenterer hvor en hovedforening har en række afdelinger hvor alle egentlige aktiviteter foregår? Hvad er pointen med overhovedet at have en hovedforening? Det var også spørgsmål som blev diskuteret og vendt – med konstruktive resultater – på flere hovedbestyrelsesmøder. Jeg føler nu jeg er ved at have et godt greb om muligheder og begrænsninger, og ser frem til for alvor at sætte skub på udviklingen i 2022.

 

Ud over Allans alt for tidlige død, var vi i 2021 også ramt af coronaen på andet år. Det længe ventede lanceringsarrangement for vores nye fælles klubhus her i Arenaen, som NHH så venligt tilbød at afholde, måtte således aflyses i sidste øjeblik. Vi fik dog både omtale i Sjællandske og en kontakt til den nye formand for Kultur- Og Fritidsudvalgt, Andreas Pourkamali, en kontakt vi forventer at kunne få glæde af i året der kommer. Vi satser på at finde et nyt tidspunkt til at fejre lokalerne her – måske ikke med en åbningsfest, men så et andet passende arrangement. Lokalerne bruges nu også af Team Fog Næstved som er flyttet permanent ind her ved siden af og som vi deler dette nye, såkaldte taktikrum med. Sammen har vi fået renoveret det, så det lever op til standarden fra de øvrige lokaler.

 

I det hele taget giver Arenaen fortsat anledning til en del debatter. Men indtrykket er dog at vi generelt har fået en rigtig godt samarbejdsrelation med både direktør Jacob Brixvold og det øvrige personale. Bl.a. er det mere fleksibelt ift. forplejning her i Klubhuset hvor vi ved arrangementer op til 30 mennesker selv kan stå for forplejningen.

 

En anden af vores ”professionelle samarbejdspartnere”, Næstved Boldklub, har dog vist sig knap så samarbejdsvillige i året der gik. NB stilledes således spørgsmåltegn ved aftalen mellem NIF og NB om reklamerettighederne på Næstved Stadion og nægtede i første omgang at betale de skyldige beløb. Al dokumentation for aftalegrundlaget er dog tilvejebragt og NB har indtil videre betalt 75% af pengene for 2021. Vi har heller ikke oplevet den store samarbejdsvilje ift. Fliseloungen – noget vi kommer til at kigge på i 2022.


Status fra afdelingerne


Jeg har modtaget beretninger fra håndbold, rulleskøjter, svømning, badminton og gymnastik.

 

Næstved Herlufsholm Håndbold

 

  • Corona har ikke spillet ind på medlemstallet. Vi er på samme niveau som før.

 

  • Vi har investeret ambitiøst i trænerkompetencer med henblik på et solidt tilbud til de ældste ungdomsårgange.

 

  • Sportsligt har vi som følge af Corona ikke rykket os.

 

  • Vi har fortsat en sund økonomi og har genereret et pænt overskud.

 

  • Vi har haft god dialog med forvaltning og politikere i debatten om lokaleleje. To eksempler fra NHH er grundlag for en diskussion på et dialogmøde med Fritidsudvalg og Kultur- og Idrætsudvalg d. 7. marts. Eksemplerne tager afsæt i kommunale tilskud generelt.

 

  • Vi har igangsat en dialog mellem alle 6 håndboldklubber i Næstved Kommune med henblik på et tættere samarbejde administrativt og sportsligt.


NIF RUL


1) Medlemstal (aktive) i NIF-rul pr 31/12 var 29. Pr d.d. er der 39 medlemmer.

 

2) Kort årsberetning:

 

NIF-rul er kommet fornuftigt igennem et år præget af corona, og deraf følgende aflyste stævner .. 

 

Foreningen er økonomisk særdeles velfunderet, trods en lille nedgang i medlemstallet i 2021,  bla. som følge af den begrænsede stævneaktivitet .. En nedgang der dog efter årsskiftet er vendt igen med foreløbig +10 nye aktive medlemmer. 

 

Samarbejdet med Arena Næstved fungerer upåklageligt, som det har gjort igennem flere år!

 

NIF Gymnastik


Nif gym er endelig kommet igang igen på alle hold efter corona restriktionerne er løftet.

 

Vi glæder os til igen at kunne holde en form for opvisning. Dog  ikke med alle hold, da nogle hold ikke  har tid nok til at lære serier godt nok til at de vil give opvisning.

 

Corona har været hård ved antal medlemmer vi er tilbage. Vi er nu nede på 240 medlemmer.

Vi håber at det begynder at gå den anden vej igen.

 

Næstved Herlufsholm Badminton


NIF's og HG's badmintonafdelinger fusionerede til generalforsamling d. 3. juni 2021.

Fusionen blev i begge klubber vedtaget enstemmigt, og vi har siden arbejdet med at få det praktiske til at gå op.

Der har gennem forløbet været fokus på, at der var træning i begge klubbers tidligere haller, samt at der har været trænere begge klubber tilknyttet den nye fusionerede klub.

Vi skulle have været til møde med kommunens fritidsudvalg torsdag d. 24 februar, men dette blev aflyst fra kommunens side, efter møde med svømmeklubben (Jeg tænker at du, Sebastian kan uddybe her)

Vi er overgået til et nyt medlemssystem, Winkas, og dette system virker efter hensigten. Dog har der været en del opsætning, hvorfor vi stadig ser medlemstilgang. 

Vores nuværende medlemstal siger 417, men som førnævnt, er ikke alle tidligere medlemmer tilknyttet endnu. 

 

Næstved Svømmeklub


Den 18. maj 2020 skrev Sjællandske for første gang, at NIF svøm og HG svøms eliteafdelinger fusionerede. Det havde været en lang proces at nå dertil. Mange møder var afholdt og mange kopper kaffe drukket. Der var ingen – måske ud over de to bestyrelser – der tænkte det var muligt. Begge klubber havde – eller – har en lang historie bag sig, og vi fik tit fortalt, at en fusionering før var prøvet.


Men vi gav ikke op – og nu mindre end to år efter eliteafdelingerne blev fusioneret, har vi nu haft den første generalforsamling under det nye navn Næstved svømmeklub.


Vi har i Næstved svømmeklub oplevet år, der har budt på udfordringer, omlægninger og opgaver, der normalt hører til i fiktionsserier og spændingsfilm. For Næstved Svømmeklub, men også foreningssporten i sin helhed, har årene 2020 og 2021 været år vi kommer til at kigge tilbage på med både stolthed og ærgrelse. At finde en balance mellem medarbejdere, medlemmer, restriktioner og økonomisk sikkerhed har været en udfordring uden sammenligning for bestyrelsen og klubben i begge år.


Der har været en fantastisk opbakning og tålmodighed fra medlemmerne gennem hele 2021.  COVID-nedlukningen har været udfordrende for vores medlemmer der gang på gang oplevede, at deres hold blev aflyst. V har oplevet støtte og forståelse, men ingen tvivl om, at der stadigvæk er medlemmer der tidligere har været en del af klubben, der fortsat afventer en mere Coronasikker fremtid. Vi afsluttede 2021 med 2. 126 indrapporterede medlemmer i klubben.

På medarbejdersiden er der også sket en del spændende ting i 2021. Vi har altid haft en fantastisk stab af både fastansatte og timelønnede, men netop igennem 20201 har vi for alvor haft brug for loyalitet og respekt begge veje. Gennem disse anderledes tider har alle medarbejdere og trænere været fuldt ud dedikerede til klubben og medlemmerne.


Klubben har også for første gang (tror jeg) i både NIFs og HGs tid ansat en klubchef – Heino Vincentz. Heino blev ansat 1. februar. Heinos primær opgaver bliver, at sørge for gode arbejdsbetingelser for vores medarbejdere og stor tilfredshed fra vores medlemmer. Dette betyder, at Næstved svømmeklub nu har 2 fuldtidsansatte på lønningslisten.Sebastian Franck

Næstved IF - en organisation i bevægelse