Årsberetning

Her kan du læse formandens årsberetning ...

Årsberetning for året 2022

Repræsentantskabsmøde d. 27.02.2023.


Selv om det i år kun er svømning og basketball som har leveret status og medlemstal for året, tror jeg vi godt kan konkludere at 2022 var et år hvor de fleste afdelinger oplevede succes og fremgang – både på medlemstallene og på idrætsbanerne rundt om i Danmark. Således øgede NIF Basketball fx medlemstallet med 50% - måske påvirket af de flotte resultater i den professionelle afdeling, Team Fog Næstved, som i år ligger med gode chancer for medaljer her på vej ind i slutspillet i Basketligaen 2023.


Eneste markante undtagelse var – som det også fremgik af beretningen herfra – Svømmeklubben, som på grund af lukningen af Herlufsholm Svømmehal har omkring 600 medlemmer færre end sidste år. Et sådan tilbageslag for medlemstallet, kan ikke undgå at slå igennem på økonomien, og svømmeklubben oplever således for første gang i 10 år et decideret underskud. Heldigvis er afdelingen velpolstret og kan klare en tid med modvind, men i forhold til de sportslige og foreningsmæssige ambitioner er det et stort tab. Den ulykkelige situation kommer således på bagkant af der var blevet ansat to personer i klubben på fuldtid, hvilket selvfølgelig er dyrt – og uholdbart på den lange bane. Heldigvis har kommunen vist sig forstående over for situationen og håber på at man på baggrund af beslutningen om ikke at genåbne Herlufsholm Svømmehal får mulighed for at holde klubben skadesløs.


Hovedbestyrelsens arbejde har ligget en smule underdrejet pga. travle kalendere – også bevidnet ved det begrænsede fremmøde til aftenens møder. Seneste møde var et meget vellykket julemøde afholdt i formandens hjem, hvor alle fremmødte bekræftede deres engagement i og støtte til hovedafdelingen og dens bestyrelsesarbejde. Derfor ærgrer det mig også at der er så mange afbud til såvel bestyrelsesmøde som repræsentantskabsmøde. Det virker ikke som en meget stærk opbakning, hvilket får mig til at overveje hvilke alternativer man kan forestille sig.


I 2022 fik vi – med visse begyndervanskeligheder – afviklet uddelingen af NIFs støttepulje, som gik til to ambitiøse og talentfulde svømmere som tilskud til deres udlandstræningslejr. Vi har nu lært af denne sæson, og justerer en smule til i den nye. Forhåbentlig kommer der flere ansøgninger ind end i 2022.


Sidste år var også første gang NIF udnævnte et nye æresmedlem i mange år. Kasserer Anne Zachariassen, som har været aktiv i Næstveds svømning i mere end 30 og været drivkraften bag mange samlende initiativer på tværs af idrætsgrene, blev ved klubbens sommerfest udråbt som nyt æresmedlem. Anne var både rørt og taknemmelig over udnævnelsen.


Ifm. Udnævnelsen fik vi lavet en ny støbeform hos Kalbyris guldsmeden og 4 ekstra æresmedlemsnåle, så der nu kan udnævnes nye æresmedlemmer uden yderligere penge op af lommen.


Vores relationer til såvel TFN, NFB og Arena Næstved har i 2022 befundet sig på et godt sted med fornuftigt samarbejde og velvilje på alle niveauer. Måske 2023 kan blive året hvor vi skaber endnu mere sammen på tværs af amatører og professionelle i Næstveds idrætsliv?


Sebastian Franck

Næstved IF - en organisation i bevægelse