Hovedbestyrelsen


Foreningen navn er Næstved Idræts Forening (i det daglige kaldet NIF), og dens hjemsted er Næstved Kommune.


Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af forretningsudvalget og afdelingsformændene, dog kan en  afdelingsbestyrelse udpege en fast suppleant til hovedbestyrelsesmøderne.


Forretningsudvalget består af hovedbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær.