BADMINTON
BASKETBALL
FODBOLD
GYMNASTIK
HÅNDBOLD
RULLESKØJTER
SVØMNING

Mødedatoer 2021-2022

Hovedbestyrelsesmøder

Mandag d. 5. juli 2021, repræsentantskab
Torsdag d. 2. september 2021
Onsdag d. 1. december 2021
Mandag d. 28. februar 2022
Mandag d. 28. februar 2022, repræsentantskab


Nyt 

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget, der er den daglige ledelse i Næstved IF hovedforening, består nu af Sebastian Franck (formand), Karl Lücking (Næstformand), Torben Ravn (Kasserer) og Henrik Hansen (Sekretær).

Næstved IF Hovedforening

Mindeord over Allan Dinesen


Allan Dinesen er død 70 år gammel efter længere tids sygdom. Ud over sin familie var Allans liv viet til idræt, især i Næstved, herunder i Næstved Idræts Forening og i helt særlig grad i NIF’s fodboldafdeling.


Allan blev formand for hovedforeningen i NIF i februar 2003, da han som næstformand afløste formand Preben Pedersen. Allan var i første omgang formand indtil 2017, hvor han blev afløst af David Schelde. Ved den lejlighed blev Allan meget fortjent udnævnt til æresmedlem i NIF. Ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i maj 2019 stillede Allan sig igen til rådighed som formand, da David Schelde havde fået arbejde i Bukarest. Allan måtte dog trække sig i 2020, da sygdommen havde meldt sig.


Allan har siddet i mange udvalg og bestyrelser og arbejdet for idrætten. Han har ydet en kæmpe indsats.


Allan sad i udvalg og bestyrelse  fra 1991 i DBU Sjælland. Her arbejdede Allan især med børne- og breddeidræt, som havde hans store interesse. I flere perioder var Allan valgt som idrættens repræsentant i Folkeoplysningsudvalget i Næstved Kommune. Og i NIF fodbold var Allan i mere end 50 år en gennemgående figur i bestyrelse og udvalg.


I sin tid som formand i NIF var Allan født medlem af Næstved Hallernes bestyrelse. Den største opgave her var utvivlsomt bygningen af Arena Næstved, der stod klar til verdensmesterskabet i håndbold for kvinder i december 2015. Det blev en kæmpe opgave, der krævede en ekstraordinær indsats.


Som formand kom Allan ofte i Næstved Hallerne, når der var arrangementer af sportslig karakter. Allan fulgte levende med, når der var turneringer for børn, han fulgte de bedste seniorhold, og han kom også, når veteranerne var i aktion. Det var altid en stor glæde at se Allans interesse for NIF’s afdelinger.


Allan var kendt af de fleste i Næstved, måske ikke for sin person, men som en af byens største idrætsledere. Det var aldrig Allan selv, der skulle i centrum. Han arbejdede for idrætten, og det var den og aktiviteterne her, der skulle i centrum.


En stor idrætsleder er ikke mere.


Ære være Allans minde.
Næstved Idræts Forening
Henrik Hansen