Årsberetningen 2017
 
(Opdateret den 30.04.2018) Se tidligere årsberetninger

Arenaen var igen i 2017 i centrum for meget af Hovedforeningens arbejde. På trods af at NIF ikke længere har faste pladser i Arenaens bestyrelse lykkedes det at vinde en plads via Advisory Board.

Kommunen dikterede ændring af Arenaens ledelse med ny bestyrelse i starten af 2017. Efter Formandens forslag blev den nye strategiproces started under overskriften “Fra Forening til Forretning. Det blev fulgt af en periode, hvor den nye bestyrelse skulle have indsigt i økonomien. Da en enighed med kommunen om status var opnået indledtes søgningen efter en direktør, som skulle tegne Arenaen udadtil, styre strategiprocessen, ændre organisationen, fylde programmet og dermed også forbedre økonomien. Indtil videre ser alt ud til at forløbe efter planen.

En konsekvens af den nye strategi i Arenaen en blandt andet prisstigninger på træning i Arenaen. NIF-afdelingerne vil herefter anmode om tider i Hal 1 og 2, eller finde et andet sted.

Skal vi betale prisstigningerne, som dækker over de faktiske omkostninger ved at drive arenaen, udløser det en væsentlig ekstraomkostning for foreningerne i 2018. Arenaen tilbyder en vid udstrækning af hjælp til selvhjælp, ligesom der bliver rig mulighed for at tjene penge på frivilligt arbejde til de mange arrangementer, men træningsplanlægningen for næste sæson er
afgørende.

I løbet af året har jeg konstateret begrænsningerne i hovedforeningen. Der er lang vej fra gode ideer til at få dem gennemført, når der ikke er en organisation bag til at hjælpe. Det er blandt andet ikke lykkedes mig at finde de kræfter, der skal til for at drive interesse frem til ideen om uddannelse af foreningsledere i underafdelingerne. Projektet er ikke droppet, men afventer at
en mulighed opstår.

NIF koncerter og Arenaen kunne i efteråret ikke blive enige vedrørende afvikling af koncerter.

Det blev dog løst, og NIF står nu som partner på de fleste arrangementer, ledet af fodboldafdelingen. Mens der er plads til at andre foreninger kan deltage med frivillige og tjene penge herpå.

I et videre samarbejde med Arenaen er NIF i gang med at projektere et klubhus for NIF på 1. sal over den gamle indgang i hal 1, den gamle restauration med tilstødende lokaler. Det vil være en milepæl i klubbens historie når lokalet forhåbentligt står klart i år. Lokalet skal deles med andre foreninger i Arenaen, men NIF er den absolut største bruger og har derfor afgørende indflydelse på indretningen.

I starten af 2018 tog udviklingen af esporten fart i NIF. Det har i 2017 tidligere været diskuteret om vi kunne tilbyde esport. Med hjælp fra DGI testede vi efterspørgslen efter esport drevet under de klassiske idrætsforeningsværdier, og mærkede hurtigt at den var stor. Vi valgte derfor at starte processen, som forhåbentlig vil lede til NIF’s 8. afdeling. Vi har et indledende møde den 1. marts og optager medlemmer og starter træning umiddelbart der.

Økonomien i hovedforeningen er sund. Der har i 2017 været ekstraordinære omkostninger i forbindelse med udnævnelsen af æresmedlemmer. I 2018 forventes et solidt positivt resultat. Der kan dog komme udgifter til indretningen af klubhuset, men det vil være op til
hovedbestyrelsen at beslutte i løbet af året, når planen for lokalerne ligger klar.

Medlemstal
Vi holder et medlemstal lige under 3.000. Gymnastik og badminton melder om fremgang. Samlet er vi status quo. Fodbold har siden nytår lukket alle pige-/damehold. Til gengæld starter vi esport i 2018.

Basket 186
Rulleskøjter 49
Håndbold 276
Badminton 300
Fodbold 773
Gymnastik 364
Svømning 1.014 (2016-tal)
I ALT 2.962

Gymnastik
Sæson 2016 /2017 er igen et år med en lille medlemsfremgang. Igen i år havde vi en fantastisk gymnastikopvisning i den nye Arena, temaet var eventyrets verden. Der blev vist meget god gymnastik og tilskuerne blev der hele dagen og bakkede godt op om det hele. I år kommer vi ud med et godt overskud. Det er under pres fra prisstigninger i Arenaen.

Basket
I basketball afdelingen kæmper vi lidt med at holde medlemstallet. Vi satsede fra sæsonstart på ansættelse af en professionel træner fra udlandet, og forsøget havde både gode og mindre gode resultater. Et af succeskriterierne var, at vores medlemstal skulle op, og samtidig skulle det være en styrkelse af vilkårene de bedste spillere. Af mange forskellige grunde, valgte vi at indstille samarbejdet i løbet af sæsonen. Vi tror stadig på ideen, men denne gang var det ikke en entydig succes.

Vi har i år haft fuldt udbytte af de nye basketball kurve på Kobberbakkeskolen, Sct. Jørgens afdelingen. Vi havde også planer for nye kurve i Arena Næstved, men med udsigt til en fordobling af hallejen samme sted, så har vi foreløbig valgt at indstille denne satsning. Vi vil helst træne i hal 1 mest muligt. Afdelingen har med stor succes afholdt den årlige event ”Basket By Night” for egne spillere i alle aldre, og vi har deltaget med både sportslig og social succes i Limfjordscup mellem jul og nytår. Vores U12 hold vandt endda stævnet for denne række i en nervepirrende finale.

Håndbold
Sportsligt
Herre 2. division klarede første sæson efter oprykningen tilfredsstillende, og damerne rykkede for 2. sæson i træk op, og spiller nu i 3. division. Begge hold ser i skrivende stund ud til at bevare deres pladser i divisionerne. For første gang i mange år er der nu tilmeldt 3 hold i både herre- og damerækkerne. Ungdomsafdelingen er fortsat i en god gænge.

Administrativt
Ved generalforsamling i efteråret med mere end 30 fremmødte blev bestyrelsen suppleret, så der kom 3 nye bestyrelsesmedlemmer med, og bestyrelsen udgøres nu af 9 medlemmer. I sidste weekend af september måned afholdtes det traditionsrige børne- og ungdomsstævne, Næstved Cup, med rekordtilslutning. 244 deltagende hold med 2.652 spillere og ledere og gang i 16 haller med 20 baner, og 7 skoler til overnatning. Et kæmpe arrangement, som i mange år har været afholdt af Næstved Herlufsholm Håndboldvenner. Denne støtteforening har imidlertid nedlagt sig selv – ganske udramatisk – og stævnet skal nu afholdes i regi af håndboldafdelingen.

I samme ombæring skal nævnes, at en politisk kamp om overnatningstakster på kommunernes skoler endte med et godt (del)resultat. Prisen for en overnatning blev pr. 1. august 2017 nedsat fra 39 kr. til 20 kr.

I december kom vi på den lokale finanslov med et markedsføringsbidrag på kr. 75.000,-. Aftalen er gældende for 1 år. Således 2017, og med håb om et succesfuldt 2018.

Med venlig hilsen
David Schjelde
Formand